Firma INVESTING Třebíč, s. r. o. byla založena v červnu 1992 týmem pracovníků s dlouholetou praxí při zajišťování komplexních služeb ve stavebnictví. Za více jak 10 let své činnosti zajistila výstavbu stovek stavebních objektů a inženýrských staveb všech typů. Naše společnost je schopna komplexně zajistit inženýrskou činnost ve výstavbě (engineering), projektovou přípravu, realizaci, správu a údržbu stavebních objektů i další činnosti související s přípravou a realizací staveb a v neposlední řadě také činnosti související s přípravou a realizací projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU.
Naši pracovníci díky dosaženému vzdělání a absolvování odborných kurzů a školení (v našem týmu máme, soudní znalce a autorizované techniky a inženýry), díky dlouholeté praxi v oboru i díky vysoké úrovni technického zázemí (odborná literatura, počítačové vybavení vč. kvalitního SW) jsou schopni v přijatelných termínech řešit i náročné technické problémy, při dodržení všech kvalitativních standardů.
Proč využít naše služby?

Stavebnictví se jako každý obor lidské činnosti vyvíjí a zdokonaluje. Tento vývoj je markantní zejména v posledních letech, kdy se naše společnost integruje do evropských a světových struktur. Zavádí se nové progresivnější systémy řízení výstavby a účinnější a sofistikovanější metody organizace a řízení. V neposlední řadě v oblasti stavebního práva stále dochází k řadě změn, které jsou laikem jen těžko sledovatelné, ale které mohou mít v konečném důsledku zásadní význam. Modernímu investorovi, který se specializuje na svoji profesi a svůj obor, si najímá na inženýrské činnosti odborné organizace. Tímto rozhodnutím šetří čas, finance, vlastní personální kapacity a snižuje na minimum riziko vzniku konfliktních situací zapříčiněných neznalostí problematiky výstavby.
Nabízíme Vám: vysokou kvalitu · solidní záruku · zajímavou cenu